MÖTESTIDER CKW
Under 2003-04 hålls de olika mötena 
på följande dagar.
 
 
 
     
     
               
Styrelsemöten Medlemsmöten
  2003      
5 februari Konstituering av styrelsen 2003  
26 februari Onsdag 3 mars  
31 mars   7 april  
28 april   5 maj  
26 maj   2 juni  
  juni Inget möte inför semestern juli  
28 juli   4 augusti  
25 augusti   1 september  
29 september   6 oktober  
27 oktober   november  
24 november   1 december  
  december      
  2004   2004  
7 januari -03 Onsdag 12 januari  
19 januari -03 Budgetmöte    
2 februari -03 Inför årsmötet    
4 februari -03 Årsmöte - onsdag          
   
  Samtliga möten börjar kl 18.30 och beräknas vara avslutade senast kl 21.30.  
  Styrelsemötena  hålls i regel sista måndagen i varje månad utom i juni och december.
  Medlemsmötena hålls i regel första måndagen i månaden inför och  under tävlingssäsongen.
  Förslag till styrelsen ska vara denna tillhanda i god tid före resp styrelsemöte.