Organisationsplan
Cykelklubben Wänershof 2003
Styrelsen
 Ordförande  Sekreterare Kassör Vice ordförande Vice sekreterare
         
         
      Bild  Bild 
      Saknas Saknas
         
 Mikael Larsson  Caisa Sjöstad Ingemar Anderson Roland Fransson Martin Erlandsson
Suppleanter Tävlingssektionen Ungdomssektionen Kansli Lokalansvariga
Carina Holm Hans Berg Lars Hansson Gösta Josefsson Gösta Josefsson
Hans Berg Gösta Josefsson  Mikael Larsson  Ingemar Anderson Sven-Erik Hall
 Mikael Larsson  Bertil Johansson
Revisor Ingemar Anderson Jan Renhage Pressombud Utbildningsansvarig
Thomas Kristensen Adam Andreasson  Mikael Larsson  Styrelsen
Kenneth Hagström Ihréne Hermansson
Revisorsuppleant Sven-Erik Hall Materialansvariga Anmälningsansvarig
Rolf Hammarsträng Carina Holm Bertil Johansson Gösta Josefsson
Tomas Kristensen Vakant
Valberedning Kenneth Hagström Vakant Jubileumsgrupp CKW 75 år
Andreas Andreasson Ingemar Anderson
Gösta Josefsson
Bertil Johansson
Åke Ericsson Gösta Josefsson
 Mikael Larsson 
Caisa Sjöstad