Hur intervallträning påverkar tempoloppsförmåga

Testet

En grupp med 20 manliga cyklister utsattes för intervallträning med varierande intensiteter och kontrollerades därefter för effekter vid ett 40km tempolopp. Cyklisternas aerobiska kapacitet uppmättes samt ett simulerat 40km tempolopp utfördes på en cykelergonometer. Därefter delades gruppen in i 5 olika mindre grupper, varje grupp med ett individuellt intervallträningsprogram: 12 x 30 sekunder vid 175% av max aerobisk kapacitet, 12 x 60 sekunder vid 100% av max aerobisk kapacitet, 12 x 2 minuter vid 90% av max aerobisk kapacitet, 8 x 4 minuter vid 85% av max aerobisk kapacitet och 4 x 8 minuter vid 80% av max aerobisk kapacitet. Sex sessioner genomfördes över en treveckorsperiod som tillägg till den vanliga aerobiska basträningen. Alla mätningar repeterades.

Den största effekten observerades i 85% och 175% grupperna. Intervaller vid 80%, 90% och 100% gav inte några förbättringar. Denna utredning pekar åt att intervaller vid ett relativt continuerligt arbete med stimulerande natur (85%) samt väldigt korta intensiva (175%) intervaller är de mest effektiva träningsintensiteterna.

Slutsats

Intervallträning utförd nära tävlingsintensitet förbättrar 40km tempoloppsprestanda. Intervaller vid 175% av max aerobisk kapacitet förbättrar också prestanda men på ett annat för närvarande oförklarbart sätt.

Källa

Stepto, N. K., Hawley, J. A., Dennis, S. C., & Hopkins, w. g. (1999). Effects of different interval-training programs on cycling time-trial performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 31, 736-741.

Vid tangenterna: Morgan arsson

Missa inte tidigare publikationer
De hittar du här.


Cykelklubben Wänershofs hemsida

http://come.to/wanershof