Sportdryck eller vatten?

Relativt vätskeupptag under högintensitetscykling och efter träning undersöktes med hjälp av kolhydrat-elektrolyt (KE) drinkar och vatten. 15 tränade cyklister genomförde tre 50-minuters cykelpass på 5% över mjölksyratröskel i en kontrollerad miljö (21 grader celcius). Tre typer av vätska jämfördes, vatten, KE med 6% koncentration och KE med 8% koncentration. Före träningen intogs 250ml vätska. Volymen av vätskan som intogs under den följande tränings var motsvarande 150% av den viktminskning som skedde under träningen.

Man fann att det inte var någon skillnad i relativt vätskeupptag mellan de olika dryckerna. Vatten orsakade större urinering än de båda KE dryckerna och kunde reducera den upplevda törsten bättre än de andra två dryckerna.

Slutsats. För relativt kortvarig ( < 1 timme), kontinuerlig uthållighetsträning så är vatten lika effektivt som kolhydrat-elektrolyt drinkar för att ersätta vätska.

Källa: Millard-Stafford, M., Rosskopf, L. B., Patel, S. P., & Burrell, D. J. (1999). Fluid uptake during cycling and post-exercise rehydration: Carbohydrate-electrolyte drinks versus water. Medicine and Science in Sports and Exercise, 31(5), Supplement abstract 1612.

Vid tangenterna: Morgan Larsson

Missa inte tidigare publikationer
De hittar du här.


Cykelklubben Wänershofs hemsida

http://come.to/wanershof