REPERTOAR

Den repertoar som Oriana sjunger är framför allt från renässansen, och till största delen från England. Bland kompositörerna märks William Byrd, Thomas Tallis, Thomas Weelkes, Orlando Gibbons m.fl.
Det kännetecknande för en stor del av denna musik är att den är polyfon, dvs varje stämma har lika stor betydelse, likaberättigande, och de sjungs med sin egen melodi vilket gör att orden i texten inte uttalas samtidigt av hela kören.