Trycket läses från en text fil var 5:e sekund. Filen genereras av vacuumlogg datorn.