För att få ett rättvisande material för utvärdering av statistik krävs ett ganska stort urval av parningar. När det gäller leder kan resultatet skifta från parning till parning även om föräldradjuren är desamma. Mentaliteten är som bekant en kombination av gener och miljö. Du som vill veta mer om  leder kan gå in på SKK:s hemsida (se under våra länkar) och där klicka på SKK hunddata och söka på hund som du är intresserad av. 
Där får du också uppgifter om MH, korning, utställning, lydnads- och bruksresultat.