Frida blev mentalbeskriven på Laholms Brukshundklubb 20 september 2003. Mentalbeskrivare: Christer Ericsson
Testledare:             Carina Karlsson

Frida blev exteriörbeskriven på Hässleholms Brukshundklubb den 26 april 2003.
Exteriörbeskrivare: Katarina Hansson

                

                                 Protokoll mentalbeskrivning

Deminas Frida född 1 februari 2002

Kontakt hälsning

4

Tar kontakt själv el när föraren tar kontakt. Balanserad.
Kontakt samarbete 4 Följer med villigt, engagerar sig.
Kontakt hantering 3 Accepterar. Är neutral.
Lek 1 leklust 4 Leker aktivt. Startar snabbt.
Lek 1 gripande 4 Griper direkt med hela munnen.
Lek 1 dragkamp 4 Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl släpper.
Förföljande 4 Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet.
Förföljande 4 Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet.
Gripande 1 Nonchalerar bytet/springer ej fram.
Gripande 3 Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Aktivitet 2 Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger
Avst lek intresse 3 Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Avst lek hot/agg 2 Enstaka skall och/eller morrningar under mom 1 del.
Avst lek nyfikenhet 3 Går fram när figurantern ger sig tillkänna.
Avst lek leklust 3 Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Avst lek samarbete 3 Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Överraskn rädsla 4 Flyr högst 5 m.
Överraskn hot/agg 3 Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Överraskn nyfikenhet 2 Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallent -
- lockar på hunden.
Överraskn kvarstående rädsla 2 Liten båge, el liten tempoväxling el tittar bort vid någon
av passagerna.
Överraskn kvarstående intresse 2 Stannar upp. Luktar/titta på overallen vid ett tillfälle.
Ljudkänsl rädsla 3 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Ljudkänsl nyfikenhet 2 Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet -
- lockar på hunden.
Ljudkänsl kvarstående  rädsla 2 Liten båge, el liten tempoväxling el tittar bort vid någon
av passagerna.
Ljudkänsl kvarstående intresse 2 Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Spöken hot/agg 3 Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Spöken kontroll 4 Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Spöken rädsla 4 Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan
flyktstart och kontroll.
Spöken nyfikenhet 3 Går fram till spöket när föraren står bredvid.
Spöken kontakt 3 Tar kontakt själv. Balanserad.
Lek 2 leklust 4 Leker aktivt, startar snabbt.
Lek 2 gripande 3 Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Skott 1 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt
oberörd.

 

På väg till stora jaktbytet

Lek med jaktbytet

Frida försöker skrämma bort spöket

Lek i samband med skott 
Laholms Brukshundsklubb i bakgrunden

«Tillbaka