Vi har flyttat vår hemsida. Den finns nu på
http://www.sologa.se/paddling