Sidrubrik

Här är några ordklasser eller bestämda artiklar
no' = för djur
te' = för träd
= för träd och trämaterial
ha = för vatten' = för vatten
tx'otx = för jord' = för jord
an = för mindre växter = för mindre växter
naq = för man = för man
ix = för kvinna = för kvinna
cham = för äldre man = för äldre man
xal = för äldre kvinna = för äldre kvinna
q'inal = för regn (ordet betyder också liv och fest)
tx'an = för palmblad, lian och papper
= för palmblad, lian, papper
q'a' = för eld och värme = för eld och värme
tz'am = för salt

Ännu ett exempel
No' betyder djur och är också bestämd artikel för djur. För att säga djuret i bestämd form säger man no' no'. Ordet för sko på q'anjob'al är xanab'. Eftersom man förr gjorde skor av djurhudar är
bestämd artikel för sko också
no'. Även gummistövlar och plastskor har no' som bestämd artikel.

Lite grundtal på q'anjob'al
1 jun
2
kab'
3 oxeb'
4
kaneb'
5
oyeb'
6
waqeb'
7
uqeb'
8 waxaqeb'
9
baloneb'
10
lajoneb'

Genitiv bildas genom ett pronomen före det ägda substantivet. Det finns två olika, beroende på om substantivet börjar på konsonant eller vokal. Vi tittar på två olika exempel. Ordet för hus är na, och börjar alltså med konsonant.
Mitt hus - in na
Ditt hus - a na
Hans/hennes hus - sna

Vårt hus - ko na
Ert hus - e na
Deras hus - sna eb'

Ordet för majsfält är användbart. Det heter awal och börjar alltså på vokal.

Mitt majsfält - Wawal
Ditt majsfält - Awal
Hans/hennesmajsfält - Yawal
Vårtmajsfält - Jawal
Ertmajsfält - Eyawal
Deras majsfält - yawaleb'

Fortsätt med övningen