Sidrubrik

Mer ord att lära in!

Ab'ix               saga
Xajaw             måne
A yet payxatu  på den tiden
Tx'utx'             mor
Mam               far
Kawal             precis
Tzeqeqikal      lysa
Masanil          alla
K'al                och
K'u                 sol, dag
K'ualil             på dagen
Aq'b'al            kväll
Palta              men
Wojb'atz'        vrålapa
K'am              finns inte, kan inte
Way               sova
Unin               barn
Yujtol             därför
Yetoq             med
Jelanil            intelligens
K'uy               lära sig/lära ut
Yuj                för
Tu                 där
B'ab'el           först, äldst
Q'umlej          konversera
Ay                det finns
Uxhtaq          bror
Nani              nu
Yekal             i morgon
Ewi                igår
Mulnajil          arbete
Mulnaj           arbeta
Wajb'a           samla
Xaq'               blad
Ak'un             buske
Yet                vid (tidsagivelse)
K'ojank'ulal    sakta
Toj                gå
Maqchej        täcka över
Sat               ansikte
Maktxel?       vem?
B'aytal?         var?
B'aq'in?         när?
Tzet?             vad?
Tzet yuj?        varför?
Kajtu, kaytu   sådär
Jiloni             se
Kankan         den blev
Yin                i
Q'eq             svart
Q'eq'inal       mörker
Na                hus
Kaxhlan        höna

Pröva nu dina kunskaper med en kort text på q'anjob'al!