CV

Robert Mårtensson                    tel:  018 - 30 90 43

Murklevägen 3                          mobil:  0703 - 67 53 69

756 46 Uppsala                         epost:  robert_martensson@telia.com

Personuppgifter

Född 25:e december 1960 i Örnsköldsvik; bor sedan 1980 i Uppsala. Gift och har tre barn; 3, 8 och 10 år gamla.

Utbildning

Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik vid Uppsala Universitet 1985.

Därefter diverse kurser i C++, Java, Databasteknik m m.

Kompetenser

Självständig systemutveckling;        Java, C/C++ och Ada, under Windows och UNIX

Datasäkerhet;                                       PKI-applikationer, säkerhetsutredningar

Client/Server-system;                          användargränssitt, datakommunikation, trelagersarkitektur

Databashantering;                               SQL, SQL Server, SQL Windows, MS Access

Datakommunikation;                           TCP/IP, UDP, ISDN, X.25, telekom

Webb-baserade applikationer;          Java Servlets, Java Applets, Java Script

Webserver;                                           Microsoft IIS, Netscape

Kvalitetssäkring;                                  ISO 9001

Projektledning i mindre projekt

Utredningsarbete

Arbetsplatser och uppgifter

Egen firma                        från mars 2002
LSH
Webbutveckling av utställningssite. (JavaScript, dynamisk HTML)
Scanditronix
Styrprogramvara till medicinsk strålbehandlingssystem MM50. Användargränssnitt, databehandling och datakommunikation i Visual C++.
Utveckling, dokumentation och test.

SmartTrust/iD2              januari 2000 - december 2001

Produktutveckling inom PKI

·         Utveckling av modul för extern distribution till iD2 Certificate Management-system (Java, SQL)

·         Utveckling av användargränssnitt till iD2 CM  (Java Swing).

·         Inkorporering av transportcertifikat i PrePersonaliseringsagent för smarta kort (C++)

·         Arbete med kortstöd till PKI-klienter (PKCS11).

·         Integration av Rijndael-algoritmen i SmartTrusts PKCS11-modul (C++, C, PKCS11)

Nexus                                  oktober 1994 - december 1999

Uppdragsutveckling åt kund med viss inriktning mot datasäkerhet resp. datakommunikation

·         Utveckling av Webb-baserat certifikatansökningssystem för Postens eID (html, Java servlets, Win).

·         PKI-säkring av patientdatasystem för Västra Götaland (CORBA, MS IIS).

·         Systemutveckling i Ada åt CelsiusTech (Ada, UNIX).

·         Projektledare för IT-miljöutredning för Forsmark kraftgrupp.

·         Utveckling av fönsterbaserad databasklient åt SAAB electronics (Visual SQL, Win).

·         Utveckling och test av Stridsledningssimulator (CEsim/TEsim) åt CelsiusTech (C, UNIX).

·         Utveckling av stödsystem till företagsväxel (C, UNIX).

Telia Promotor/TeleLogic       november 1985 - september 1994

Produktutveckling, kundprojekt och utredningsarbete inom området Mobil dataöverföring (Mobitex) åt bl a Ericsson, Skogsbrukets Datacentral, Sydved, Stora, MobiMed m fl. Detta innebar framförallt datakommunikation och Client/Server-teknik.
Hårdvaruutveckling; VMEbuss-baserade kort.