Bilder från bygget, sida 1

Köl och stävar är resta och fixerade i ställningen.
Mallarna har konstruerats efter det ritningsutslag i full
skala som är det första man gör i båtbygget. Spunningen är
grovt uthuggen innan köl och stävar bultas samman.
Här har vi riat upp bordsindelningen på mallarna.
överkanten på varje ri motsvarar överkanten på ett bord.

bordind1.jpg
Aktern

bordind2.jpg
Fören

bordind4.jpg
Fören

bordind3.jpg
Aktern

bordind5.jpg
Aktern

Laskarna mellan köl och stävar kan utföras på många sätt, bra och
mindre bra. På originalet var förstäven och kölen förbundna med ett
knä. I vårt bygge har vi lyckats undgå detta genom att vi fick tag
på ett så pass bra (krumt) stävämne så att det kunde laskas till
kölen med en lask som är fem gånger så lång som kölens höjd.
I laskarna har vi bara strukit lite tjära.

stavlask1.jpg
Lask mellan förstäv och köl.

stavlask2.jpg
Lask med knä mellan akterstäv och köl.

Tillbaka till startsidan