Bilder från bygget, sida 2

Samborden är nu på plats, det som av många anses
vara det jobbigaste och svåraste momentet i båtbygget.
Varje bord består av två delar som skarvas ihop (laskas)
Först mallas borden ut med en tunn mallbräda, sedan
överförs måtten på ett bordämne. Vi har 12 mm furu-
bordläggning. När bordet har sågats ut åker det in cirka
femton minuter i bastrumman, där trät värms i vattenånga
för att bli mjukt och böjligt. Sedan är det bråttom att
tvinga bordet på plats innan det svalnar. Efter en stund,
helst ett dygn, kan man ta loss bordet och passa in det
noggrant så att det blir tätt. Det blir en del hyvlande
och stämjärnshugg i köl, knän och stävar innan sambordet
kan sättas dit.

sambord5.jpg
Här är det klart för att börja
skruva fast det sista sambordet.
Falsen (spunningen) är struken
med hemgjord gucka som innehåller
bl a fårtalg och tjära.

sambord3.jpg
Sambordet på förens babordsida.

sambord4.jpg
Båtens babordssida 27 nov 2000

sambord2.jpg
Nästa bordgång är påbörjad.
Det utsågade ämnet är basat
och fasttvingat på plats.

sambord1.jpg
Styrbords aktra sambord. Borden skruvas till köl och
stävar med syrafast skruv. I falsen i ovankant av
borden vid stävarna ska det ovanliggande bordet fällas in.

lask2.jpg
Ena halvan av en
färdighyvlad bladlask

lask5.jpg
Lasken limmas med epoxilim
för extra hållbarhet.

lask4.jpg
Laskarna kan placeras symmetriskt
på styrbords och babords sida

lask1.jpg
En färdiglimmad lask,
klar för nitning

Tillbaka till startsidan