Bilder från bygget, sida 5

Nu är fem av sju bordgångar på plats och arbetet med att passa in bottenstockar har påbörjats.

fembord1.jpg
Fören.

akterskarp1.jpg
Akterstävens insida.

bottenstock1.jpg

kran.jpg
En morgon hade rörmokaren
Johan varit framme.

trollpacka.jpg
Med "trollpackan" överförs
skrovformen till bottenstocken.

bottenstock2.jpg

Tillbaka till startsidan