Bilder från bygget, sida 6

Rundgattingen är nu helt bordlagd, med det översta bordet i ek. Arbetet fortsätter med inpassning av spant och bottenstockar av ek.

fullbord1.jpg
Fören.

fullbord3.jpg
Aktern.

fullbord4.jpg
Aktern.

fullbord8.jpg
Fören.

fullbord10.jpg
Aktern.

fullbord11.jpg
Aktern.

fullbord5.jpg
Aktern.

fullbord6.jpg
Fören.

fullbord7.jpg
Aktern.

fullbord12.jpg
Aktern.

fullbord13.jpg

spant.jpg
Bottenstock och spant kopparnitas till bordläggningen.

Tillbaka till startsidan