Bilder från bygget, sida 9

Bilderna på den här sidan är tagna kring sjösättningen,
Tofter, årtullar, köldrag, rigg och andra detaljer förfärdigas i all hast.

talt1.jpg
Farmor inspekterar.

sjos1.jpg
Sjösättning med pompa
och ståt.

sjos3.jpg
Härmed döper jag dig till
Stabil, må lycka och välgång
följa dig på de sju haven.

talt2.jpg
Slutspurt innan sjösättning.

sjos2.jpg
Talrik publik.

sjos4.jpg
Den flöt.

För att minska riggens luftmotstånd
splitsades vanten i wire.

kaj1.jpg
Ship-shape & Bristol fashioned.

Tillbaka till startsidan