Renovering av traditionella båtar och fartyg

Jag heter Fredrik Leijonhufvud och åtar mig arbeten med renovering av traditionella båtar och fartyg. Utbildad till träbåtsbyggare på Skeppsholmens folkhögskola 1999-2001. Där byggde jag en rodd- och segelsnipa från Blekinge som ni kan beundra här. Senare har jag även vikarierat en del som extra lärare på båtbyggarskolan. Jag kan även utföra andra traditionella arbeten som t ex rigg- och reparbeten. Jag har inte någon egen maskinverkstad utan utför arbetena på plats. Däremot har jag naturligtvis egna handverktyg. Som enskild näringsidkare innehar jag F-skattebevis. Jag är själv aktiv seglare och seglar helst skuta t ex Ellen.

 

Kontakta mig gärna via epost: fredrik.leijonhufvud@post.utfors.se eller telefon 08-6468076(hem) 073-6908797(mobil)
Bordbyten Costeau
Bordbyten Costeau