Stig Blanck

Konstnär, KRO

© 2002 Anders Haraldsson