-->

Vägskylten mot Simora gata  Fler sidor om Simora

SIMORA VÄGSAMFÄLLIGHET

Årdala, Södermanland

 

 

 Simora vägsamfällighet finns i Årdala socken i Södermanlands län. Den omfattar 14 fastigheter och en vägsträcka på exakt 2.308 meter. Årdala socken har nu 287 fastboende invånare.

Simora by ligger vackert vid sjön Båven. På öarna häckar fiskgjusen och i sjön finns fortfarande malen, urtidsfisken. Sommartid gör många långfärder på Båven med kanot och tält, vintertid sker långfärderna på skridskor.

I Båvenplanen 1997 betecknas området kring vägen som ett särskilt värdefullt kulturlandskap.Vägslingan från riksväg 53 Nyköping-Eskilstuna är en del av den ursprungliga vägsträckningen från medeltiden. Den norra utfarten till riksvägen kallas fortfarande "Simora gata". Den var från början avtagsväg till Simora by. Västerut genom byn går vägen upp och ned över tre höga moränkullar, som är typiska för dessa bygder. Det finns stränga restriktioner för att skydda landskapet vid Båven och längs vägen. Under överskådlig framtid kommer det därför inte att kunna byggas några nya hus i Simora.

Styrelsen har arbetat i flera år med att förnya andelstalen. Den enda fastställda fördelningen var från 1953, på den tid då alla hushåll bedrev någon form av jordbruk. En hel del har som bekant ändrats sedan dess.

I februari 2002 fördes det hela slutligen i hamn. Vi har i lyckats få en ganska okänd paragraf i den nya anläggningslagen tillämpad. Det är § 24a som säger att en styrelse kan få rätt att själv fastställa andelstal vid "bestående förändringar".

Det var ingen lätt procedur.Till slut fick vi i alla fall hjälp att komma igenom regelverket, först av lantmäteriet i Katrineholm och sedan hos lantmäteriverket i Gävle. En “bestående förändring” är t ex om mark byter ägare, om åkermark förvandlas till skog, eller om en permanentbostad blir fritidsbostad (eller tvärtom).

Vägsamfälligheter finns bara i de nordiska länderna och i annan form i Kanada och i Nya Zeeland.

 

Mera om föreningen och om Simora by

     Anslagstavlan

     Simora by förr och nu

     Andelstalen berättar: 1953, 1973, 2004, 2009

     Styrelse och övriga uppdrag

     Våra grundare och veteraner

    Hur en vägförening själv kan bestämma andelstal

Lägg gärna ett brev i vår e-postlåda Brevlåda

Simora byfiske säljer fiskekort till sitt 300 ha stora vattenområde i sydligaste delen av sjön (gädda, gös, aborre). Tel 0157-730 14, Andersson Lövlunda.

Vi är med i REV, Riksförbundet Enskilda Vägar           Besöksräknare


Först publicerad 9 februari 2000. Senast aktualiserad 9.4  2012