Håkan Parkmanstipendiet 1988-
 
 
 
Instiftades till minne av Håkan Parkman, 
dirigent, tonsättare, körledare,
som omkom i en olycka på Gotland sommaren 1988.
 
Stiftelsen bildades  
19.9.1988 av Uppsala Vokalensemble och Pigor & Drängar.
 
Utdelningskriterium:  
Stiftelsen Håkan Parkmans Minnesfonds huvudsakliga ändamål är att dela ut stipendier och därigenom bereda undervisning och utbildning åt unga lovande musiker, sångare, arrangörer och kompositörer som verkar i Håkan Parkmans anda. Enligt stadgarna skall stiftelsen vid utdelande av stipendier lägga särskild vikt vid att stipendieaten i sin verksamhet visat prov på nytänkande, respektlöshet och hög musikalisk kvalitet och att stipendiaten verkar huvudsakligen utom ramen för och utan försörjning från etablerade organisationer och sammanslutningar.
 
Från och med år 2001 utdelas stipendiet, i enlighet med tidigare kriterier, av  Musik i Uppland. Utdelningen sker vartannat år 
(då det varvas med Ivar Rondins Musikstipendium). Ledamöter i den nya sipendiekommitén är: 
 
Gunnar Axelsson-Frisk
Katarina Bonander
Karin Ekhlund
Lasse Eriksson 
Rolf Johansson 
Gabriel Lindborg 
Stefan Parkman
Nästa Håkan Parkmanstipendiat utses 2002
 

Stipendiekommitté 1988-2000:  
Allan Parkman
 Lasse Eriksson
Lena Kjellén
 Lars Johan Werle
Rolf Johansson
John Bertil Lundén
Rickard Ringmar
Ola Nordenfors.
 
Från och med år 2001 utdelas stipendiet, i enlighet med tidigare statuter, av  Musik i Uppland
 
Stipendiekommitté 2000 - 2002:  

Göran Kåver, MiU, ordf.

Katarina Bonander, MiU

Gabriel Lindborg, MiU

Rolf Johansson, advokat, f.d. ordf. i Minnesfonden

Stefan Parkman, dirigent

Karin Eklundh, kör- och sångpedagog

Lasse Eriksson, sångare, skådespelare m.m.

Gunnar Axelsson-Fisk, sångare VibaFemba


 
Stipendiater
 

 

1989: Anna Marklund 8.000:-

1989 års Håkan Parkman-stipendiat musicerar mycket själv, mest som sångare, och det hon gör är av hög kvalitet. Hon verkar dessutom inom många olika genrer. Det har kvalificerat henne som kandidat till stipendiet. Men det avgörande för beslutet har varit hennes viktiga verksamhet att på ett lustfyllt och glädjefyllt sätt överföra sitt eget musikaliska engagemang och sin egen musikaliska energi till framtidens generation, barnen. I den verksamheten har hon visat prov på både nytänkande och respektlöshet.
1990: Fredrik Österling 10.000:-

Fredrik kombinerar musikalisk begåvning och pionjäranda. En annan egenskap som både Fredrik och Håkan representerar (och som nog inte är särskilt vanlig) är att vara bde skapande musiker och musiant eller - om man så vill - tonsättare och improvisatör. Hans instrument är trumpet, gitarr och pino. Han arbetar ven med kör, både "i" och "framför". Hans musikaliska bredd sträcker sig från rock -Uppsalagruppen Natural Way och Rockcirkeln i Göteborg - över jazz till kammar- och vokalmusik. "Gripan oh charmig" är pressens omdöme om den kammaropera, Näktergalen och rosen, som Fredrik skrev ivåras för förstaklassarn vid Operahögskolan i Göteborg och inom ramen för sina studier i komposition vid Musikhögslkolan där.

 
1991: Anders Widmark 10.000:-

När vi i våras fattade beslut att dela ut 1991 års Håkan Parkmanstipendium var vi säkrapå att vi funnit en fullvärdig kandidat. Sedan dess har myckethänt. Numera är det väl snarast tveksamt om denne unge musiker motsvarar beteckningen "lovande", som är ett av av stipendiets kriterier. Framträdandena i TV och adio har avlöst varandra, han har ägnats hela porträtt i radio och i pressen och fått ett välförtjäntgenombrott på det område som är hans eget -jazzens. Men att utvecklingen gårsnabbt och att ocksåandra upmärksammar och efterfrågar hans begåvning kan väl knappast diskvalificera honom. Vi är i stället mycket glada och stolta över att få dela ut årets Håkan Parkman-stipendiu till honom.

 
1992: Musikgruppen Väsen 10.000:-

Musiken är gammal men ändå ny. Här finns mycket lek och stoj, improvisation och infall. Nyckelharpa, altfiol och tolvsträngad gitarr i samspelt blandning. "Uppländs folkmusik med friskt nytänkande", säger UNT. "utsökt stilkänsla och skicklighet; pietet mot traditionen och konstnärlig förnyelse", säger Jan Ling. "Nytänkande, respektlöshet och hög musikalisk kvalitet" skall känneteckna stipendiaten, säger våra stadgar. Någon tvekan att såär fallet fnns inte. Olov Johansson - nyckelharpisten i världsklass, Mikael Marin - violinisten som spelar även klassisk musik, Roger Tallrot - gitarristen med jazzbakgrund: Väsen.

 
 
1993: Hans Ek 10.000:-
 
1994: Vokalgruppen Memera 10.000:-
       Johan Peiler, Henrik Rongedal, Åke Edvinsson, Magnus Hurtig, Johan Kern, Kaarle Mannila,

Vokalgruppen Memera består av sex ensemblevirtuoser som i sina egna, ofta halsbrytande arrangemang pekar på ständigt nya sidor i den mänskliga röstens uttrycksmöjligheter och förenar detta med rytmisk precisio, stark scennärvaro och en inte oansenlig portion galenskap. Allt detta är egenskaper som svarar väl mot stipendiestatuternas krav på respektlöshet, nytänkande och hög musikalisk nivå. Det känns också viktigt att få utdela stipendiet till en ensemble som står på randen till ett nationellt genombrott. Var och en som ägnat sig åt musicerande vet hur svårt det är att ta steget över till en mer professionell inriktning - hur mycket som krävs av engagemang, vilja, samarbete och inte minst organisation. Memera har tagit det teget.

 
1995: Sånggruppen Spader Dam 10.000:-
 
1996: Sånggruppen ViBaFemBa 10.000:-

Att våga och kunna gå sin egen väg är en väg som alla Håkan Parkmanpristagarna besitter. Hos få finner man det i så hög grad som hos årets pristagare. Förutom den självklara musikaliska auktoritet som gruppen utstrålar har de en välgörande uppkäftighet och humor som gör deras scenframträdanden till en konstart i sig. Dessutom har deras skivor enligt säkra källor en påvisbar terapeutisk effekt på kinkiga barn.

 
1997: Per-Henrik Sandback 10.000:-

Per-Henrik har trots sin ungdom visat en imponerande teknisk skicklighet i sitt pianspel och en ovanlig mogenhet i sin musikaliska uppfattning som ger de bästa förhoppningar inför en solistkarriär. Dessa omdömen bestyrks både av hans lärare och av de frmgngar han hittills rönt vid olikaäven interntionella pianisttävlingar och framträanden.

 
1998: Anders Göransson 10.000:-
 
1999: Ingen stipendiat utsågs
 
2000: Martin Skoglund och Martin Sjöstedt 25.000:-
Årets Håkan Parkman-stipendium delas ut till två unga musiker för deras musikalitet och brinnande spel vars flammor åter lyser upp jazzens väg för yngre generationer. Även äldre och erfarna stannar förvirrat upp och upptäcker, i det nya ljuset, vägar de inte tidigare uppmärksammat. De får det för sitt exceptionellt goda förvaltande och spridande av denna musikalitet dels i respektlöshet (t.ex. genom att hoppa av Kungl. Musikhögskolan) dels i nyskapande och inspirerande arrangemang för körer och orkestrar av alla storlekar. De får stipendiet för att Håkan Parkmans Minnesfond ska stå ljusomgärdat i deras minne och hamna i de framtida musikaliska uppslagsverken, ja, i deras framtida memoarer, när de nu,så här i den gröna ungdom, står i startgroparna till ett långt, rikt och harmoniskt vilt liv i den inter-
nationella musikkulturen. Vi i styrelsen för Håkan Parkmans Minnesfond är glad att kunna säga att "vi hann skicka med en smörgås i alla fall!" Årtusendets första Håkan Parkman-stipendium om vardera 15.000 kronor går till pianisten Mikael Skoglund och basisten Martin Sjöstedt.