Konståkning är en idrott där den tävlande dansar på isen med skridskor. Varje åkare har sitt eget program, ett kortprogram och ett friåkningsprogram. I programmen utförs hopp,piruetter och speciella steg till ett utvalt musikstycke. Under tävlingen får åkaren poäng av domare som betygsätter alla elementen. Alla element har ett grundvärde, sedan sätter domarna poäng från -3 till +3 beroende på
hur väl elementet är utfört. De konstnärliga bedöms i en skala från 1-10.

Det första man lär sig i konståkning är bland annat piruett på två ben, tuppen och flygskär. De hopp som utförs är: salchow, toeloop, ögel, flip, lutz och axel. Av dessa hopp kan man göra enkel (ett varv), dubbel (två varv), trippel (tre varv), och kvadrupel (fyra varv), detta gäller dock inte axel. Grundpositionerna för piruetter är stå-, sitt- och liggpiruett. Sedan kan man variera de positionerna till te.x. en Himmelspiruett, hopp-i-liggpiruett, hopp-i-sittpiruett eller bielmanpiruett.

Skridskoåkning var modernt i Nederländerna och England på 1600-talet och 1700-talet. Redan på 1700-talet började en engelsk artillerilöjtnant sätta åkningen i system. Konståkning har funnits sedan mitten av 1800-talet och blev en olympisk gren 1908. Redan 16 år före de första olympiska vinterspelen var konståkning alltså en gren i olympiska sommarspelen

 

  I singelåkning åker de två program, ett Kortprogram med åtta (8) bestämda element. För damerna är det 3 hopp, 3 piruetter, en flygskärssekvens och en stegsekvens. För herrarna är det också åtta (8) bestämda element, 3 hopp, 3 piruetter och två stegsekvenser. Sedan åker de även ett friprogram som är lite mer "öppet" för egna idéer. Där ska damerna ha 7 "hoppställen" varav tre av dom kan vara kombinationer bestående av två- eller 3 hopp i rad. Herrarna har 8 "hoppställen" och de har också möjlighet till att göra kombinationer med endast på 3 av "hoppställena". Sedan ska de göra 4 piruetter, både damerna och herrarna. Men sedan är det obligatoriskt för damerna att ha en flygskärssekvens och en stegsekvens medan herrarna bara behöver ha två stegsekvenser.

I paråkning är man en man och kvinna som åker två program ihop. Först det korta programmet och sedan friåkningen. Här är det otroligt viktigt att de är samspelta.

I isdans åker man även här en man och en kvinna tillsammans. Man åker tre olika program, Fridans, obligatorisk dans och en original dans.

I teamåkning är man uppåt 24 personer på isen samtidigt. Både kvinnor och män åker blandat i samma team. Här är det otroligt viktigt att alla är samspelta och vet exakt var de har varandra

 
         
  Lite att veta om konståkning