Vänster
ytterskär
Upphopp från bakåt
innerskär med hjälp
av tåsättning
Rotation 1,2
eller 3 varv
Landning bakåt
ytterskär
 
 
  Lite att veta om konståkning