Bakåt ytterskär Upphopp från bakåt
ytterskär med hjälp
av tåsättning
Rotation 1,2 eller
3 varv
Bakåt ytterskär  
 
  Lite att veta om konståkning