Upphovsman till detta hopp
var Thomas Litz 1964
Upphopp från bakåt
ytterskär med hjälp
av tåsättning
Rotation 1,2 eller 3 varv Landning bakåt ytterskär  
 
  Lite att veta om konståkning