Adliga ätten Jordan, nr 243.
Proband: Adam Peter Lundström, major vid kungl. Hallands Infanteriregemente.

A.P. Lundström var kusin med fru Wulfrath på Torstorps säteri i Grimeton, dit min ana 175 flyttade runt år 1811 - med en liten son vars fader och födelseort är för mig obekant.

A.P. Lundström (eller någon annan manlig(?) släkting) är möjlig fader till ana 175 - Anna Ulrica Lundström (f.178(5) - d.1822)...
Hennes äldsta son, Otto Gustaf (Henning) f 1809, gjorde också
militär karriär (och levde som löjtnant, sedemera kapten i Mårdaklev sn runt år 1850).
Hennes övriga barn hette;
Hedvig Beata Agneta (Rydell), f.1812
Christina Wilhelmina (Rydell), f.1814
Adolph Christian Baltzar (Rydell), f.1817
Jacob Isac Jordan (Rydell), f.1822Generation 9

350.       Adam Peter Lundström, f.(döpt)1759-06-06 i Prästgården i Fjälkestad sn, Skåne, dödsdata okänt...Generation 10
700.       Jacob Lundström, f.1715 i Fjälkestad, d.1788-07-16 i Prästgården, Fjälkestad sn. Kyrkoherde i Fjälkestad 1751-88. Gm.
701.       Helena Juliana Jordan, nr.243 f.1723 i Hästveda sn, Skåne, d.1804-01-28 i Fjälkestad.Generation 11
1400.      Peter Lundström, f.1686 i Blekinge, d.1729 i fjälkestad. Kyrkoherde i Fjälkestad 1714-29. Gm.
1401.      Catharina Ingelotz, f.168(2) i Norra Åsum sn, Skåne, d.(jordfäst)1760-01-11 i Fjälkestad.

1402.      Adam Johan Jordan, f.1670, d.1741 i Gumlösa sn, Skåne. Ryttmästare vid Norra Skånska Kavalleriregementet. Gm.
1403.      Anna Catharina Ekeberg, d.1725 i Hästveda.Generation 12
2802.      Johan Simonsen Ingelotz, (anfader till adliga ätten Ingelotz nr. 1721) d.1686 i Norra Åsum sn, Skåne. Kyrkoherde i Norra Åsum och Skepparslöv 1673-1686. Gm.
2803.      Catharina Oelreich, f.166(0) i Norra Åsum, d. efter 1718.

2804.      Adolf Ernst Jordan, d.1693 på Aspö säteri, Lappi sn, Finland. Regementskvartermästare vid ett ingermanländskt regemente. Gm.
2805.     Judita Dielman.

2806.     Arvid Ekeberg. Trumpetare. Gm.
2807.     Catharina Mallin.Generation 13
5604.      Simon Jakobsen, från Jylland, Danmark, d.1675 i Ystad. Skeppare och handlande i Ystad, sedan borgmästare i Ystad 1674-75. Gm.
5605.      Karne Jakobsdatter, d.1676.

5606.      Bernhard(-us) Oelreich, (anfader till adliga ätten von Oelreich nr. 1955) f.1626 i Itzehoe, Holstein, d.1686 i Bremen. Teol.dr. och titulär superintendent(=ärkebiskop) i Bremen och Verden 1673-86. G.1660 m.
5607.      Maria Foss, f.1636 i Lund, Skåne, d.1688 i domkyrkoförs., Bremen.

5608.      Mikael von Jordan d.y. - adlad Jordan nr 243 1638-01-27, d.1652. Landshövding i Nyslotts län, Finland 1645-50. Gm.
5609.      Christina van Monkhoven, d. före 1674.Generation 14
11210.    Jakob Ebbesen. Rådman i Ystad. Gm.
11211.    Margarete Johansdatter Friis.

11212.     Johann Oelreich. Köpman i Hamburg sedan faktor/överdirektör för det isländska kompaniet i Danmark. Gm.
11213.    Ilsebe von Essen.

11214.     Niels Foss, f.1588, d.1645 i Köpenhamn, Danmark. Med.dr., provinsialmedicus i Skåne samt kanik, bosatt i Lund. G.1625 m.
11215.     Katrine Madsdatter, som levde 1645.

11216.     Mikael von Jordan d.ä., f. i Pommern, d. på Lahtis säteri (vilket han uppförde 1620), Lappi sn, Finland. Kamrerare på kungl. kansliet i Stockholm. Gm.
11217.     Anna von Grüllen, från Westfalen.

11218.     Jan van Monkhoven. Generalmajor. Gm.
11219.     Vendelina von Ulfsten.Generation 15
22428.     Christian Nielsen Foss, f.1553, d.1625. Lektor i Viborg, Danmark samt kanik i Århus, Danmark. G. 158(7) m.
22429.     Maren Pedersdatter, f.1571, d.1588.

22432.     Evert von Jordan. Gm.
22433.     Catharina von Bohm, från Mark-Brandenburg.

22434.     Barthold von Grüllen, från Westfalen. Gm.
22435.     Christina Storck, från Fellin i Livland.Generation 16
44858.     Peder Thøgersen OSÄKER ANA!, f.153(2) i Viborg, Danmark, d.1595 i Viborg. Biskop i Viborg. Gm.
44859.     Margarete Jensdatter OSÄKER ANA!, d.1602 i Viborg.

44864.     Hans von Jordan, av huset Storckens i Pommern. Gm.
44865.     Margareta von Gripenberg.

44866.     Caspar von Bohm, från Mark-Brandenburg.


Generation 17
89716.     Thøger Jensen, d.1538 i Viborg. Munk i Johanniterordens kloster i Viborg, sedan kyrkoherde i Viborg. Gm.
89717.     Anne Pedersdatter.

89718.     Jens Hansen, d.1588. Kanik i Viborg. Gm.
89719.     Maren Knudsdatter.Wessman
Proband: Alexander Wessman. Kronofogde i Sunnerbo härad, Småland.

Möjlig fader till ana 691 - Anna Magdalena Wessman (f.170(4) - d.1749)...


Generation 11
1382.      Alexander Wessman OSÄKER ANA!, . Kronofogde i Sunnerbo härad, Småland. Gm.
1383.      Ingeborg Widebeck.Generation 12
2764.      Daniel Göransson Wessman, (anfader till adliga ätten Stiernklo nr. 1244) d. 1692. Häradshövding i Tveta, Mo och Västra härader i Småland 1673-1690. Gm.
2765.      Maria Christina Dober.

2766.      Enevald Widebeck, f.1649 i Skeen, Annerstad sn, Småland, d.1694 i Växjö. Domprost i Växjö 1684-94. Gm.
2767.      Helena Scarinia, d.(jordfäst)1729-07-16 i Ryssby sn, Småland.Generation 13
5528.      Georgius Andreæ Arosiensis OSÄKER ANA!, d.1654. Kyrkoherde i Ängsö (herdaminnet nämner varken hans föräldrar eller någon son som heter Daniel!).

5530.      Peter Dober. Assessor i Göta Hovrätt. Gm.
5531.      Christina Clerck.

5532.      Nils Ingemarsson. Länsman och bonde i Annerstad sn. Gm.
5533.     Karin Svenonia , från Brogård, Annerstad sn. Syster till prof. i Åbo - Enevald Svenonius (1617-1688).

5534.      Jonas Johannis Scarinius, f.1616 i Rössäter, Medelplana sn, Västergötland, d.1687 i Växjö. Biskop i Växjö 1675-87. Gm.
5535.      Ingeborg Mårtensdotter Kullenberg, från Västergötland, d.1683 i Växjö.Generation 14
11056.    Andreas Johannis OSÄKER ANA!.Prost och Kyrkoherde i Västmanland (dock ej med i herdaminnet över Västerås stift!).Generation 15
22112.    Johannes Svenonis. Adlad av kung Gustav Eriksson år 1552, och var sekreterare hos kung Johan III. Blev sedan Präst och avsade sig sitt adelskap.Generation 16
44224.    Sven Torlesson.Adliga ätten Wulfrath, nr 563.
Proband: Carl Gustaf Herman Wulfrath, kammarherre och godsägare på Torstorps säteri i Grimeton sn, Halland.

Wulfrath skulle enligt en enveten familjetradition var fader till min ana 43 - Anna Christina Andersdotter. En tradition som på inget vis har kunnat styrkas! Dock har jag gjort en grundlig genomgång av denne "ädlings" anor - vilka prsenteras här. Märk väl att hans mor möjligenär släkt med min ana 175 - Anna Ulrica Lundström.


Generation 1

2.       Carl Otto Wulfrath, f.1748, d.1808 på Torstorp. Godsägare. G.1782-02-08 på Vankiva, Vankiva sn, m.
3.       Hedvig Catharina Lundström, f.1756-10-15 i Prästgården i Vankiva sn, Skåne, d.1839 på Torstorp, Grimeton sn.Generation 2
4.       Ernst Herman Wulfrath, f.1710 på Lüssow, Ranzin sn, Pommern, d.1770 på Torstorp. Ryttmästare i preussisk tjänst, inflyttade till Sverige. G.1746 m.
5.       Sofia Lovisa Grubbe nr.335, f.1720 i Karlskrona, Blekinge, d.1771 på Torstorp.

6.       Christian Lundström, f.1718 i Fjälkestad, d.1786-11-26 i Prästgården, Vankiva sn. Kyrkoherde i Vankiva 1754-86. G.1755-05-26 på Vankiva, Vankiva sn, m.
7.       Sara Eleonora Riddersköld nr.1006, f.1726, d.1779-04-19 i Vankiva sn.Generation 3
8.      Carl Gustaf Wulfrath, f.1672 på Lüssow, Ranzin sn, Pommern, d.1741 på Lüssow. Generallöjtnant och överkommendant i Stralsund 1723. G.1709 m.
9.      Magdalena Sibylla von Eickstedt.

10.     Gustaf Grubbe, f.1669, d.1759 i Karlskrona. Amiral i Karlskrona. G.1703 m.
11.     Anna Christina Lagercrantz nr.1011, f.1682, d.1756 på Torstorp.

12.     Peter Lundström, f.1686 i Blekinge, d.1729 i fjälkestad. Kyrkoherde i Fjälkestad 1714-29. G.1714 i Everöd sn, Skåne, m.
13.     Catharina Ingelotz, f.168(2) i Norra Åsum sn, Skåne, d.(jordfäst)1760-01-11 i Fjälkestad.

14.     Carl Niklas Riddersköld, f.1686 i Skåne, d.1756-07-03 på Vankiva, Vankiva sn, Skåne. Ryttmästare vid södra skånska kavallerireg. G.1725 på Snälleröd, Färingtofta sn, Skåne, m.
15.     Hedvig Sofia Westersköld nr.1224, f.1700, d.1785 på Bredåkra, Ronneby sn, Blekinge.Generation 4
16.     Herman Wulfrath, f.1629 i Greifswald, d.1684 på Lüssow. Kansler vid pommerska regeringen 1680. G.1658 m.
17.     Christina Rehnskiöld nr.270, f.1640 i Stralsund, d.1707 på Lüssow.

18.     Alexander Ernst von Eickstedt. Ryttmästare i svensk tjänst.
19.     Maria Sofia von Normann.

20.     Peter Grubbe, f.1636 på Ry, S:t Lars sn, Östergötland, d.1689. Amiralitetskapten vid kungl. jaktvarvet i Stockholm. G.1662 m.
21.     Elisabeth Forbes af Lund nr.174.

22.     Magnus Gavelius - adlad Lagercrantz 1682-02-13, f.1648 i Jönköping, Småland. d.1693 i Karlskrona. Överkommissarie vid amiralitetet i Karlskorna. G.1679 m.
23.     Anna Maria Sneckenberg nr.843, f.1662.

26.     Johan Simonsen Ingelotz, (anfader till adliga ätten Ingelotz nr. 1721) d.1686 i Norra Åsum sn, Skåne. Kyrkoherde i Norra Åsum och Skepparslöv 1673-1686. Gm.
27.     Catharina Oelreich, f.1660 i Norra Åsum, d. efter 1718.

28.     Christian Adriansson Kohlmäter - adlad Riddersköld 1681-09-12, f.1648 i Västerås, Västmanland, d.1726 på Ryningsholm, Höreda sn, Småland. Överste vid södra skånska kavallerireg. Adopterades av råd- och handelsmannen i Stockholm Joh. Kohlmäter, vars namn han antog. G. på 1680-talet m.
29.     Dorotea Elisabeth Cronacker nr.980, d.1748.

30.     Anders Westerheim - adlad Westersköld 1691-02-06, f.1656, d.(jordfäst)1701 i Färingtofta sn. Inspektor vid stora sjötullen i Helsingborg (Skåne)1690-98. G.1683 i Stockholm (Nik.) m.
31.     Sara Petre, f.1665, d.1750 på Snälleröd, Färingtofta sn, Skåne.Generation 5
32.     Bernt Wolfradt - adlad Wulfrath 1647-02-05, f.1600, d.1660 i Stralsund. Rådsherre i Stralsund. G.1628 m.
33.     Barbara Heroldt, f. 1611 i Dimitz (?), d.1679 på Lüssow.

34.     Gert Antoniison - adlad Rehnskiöld 1639-08-22, f.1610, d.1658 i Langen-Schwalback. Regeringsråd i Pommern. G.1636 i Freijenwalde (?) m.
35.     Anna Maria von Holtzendorff, f.1616, d.1640 i Stralsund. "Av brandenburgsk adel".

40.     Christoffer Larsson - adlad Grubbe 1645-10-25, f.159(3) i Linköping, Östergötland, d.1681 på Stjernemo, Kristvalla sn, Småland. Häradshövding på Öland 1641-72 samt vice landshövding i Kalmar län 1665-72. G.1630 i Linköping m.
41.     Kerstin Stiernfelt nr.171, f.1613, d.1700 på Föllingsö, Kisa sn, Östergötland.

42.     Jakob (James?) Forbes - natural. Forbes af Lund 1630-05-13, f.1580 i Aberdeen, Skottland, d.1656 på Lund (Marielund), Funbo sn, Uppland. Överste för ett värvat skotskt regemente i svensk tjänst 1647. G.1628 i Stockholm (Nik.) m.
43.     Maria (Chesnecophera) Liljeram.

44.     Jakob Larsson Gavelius, från Sätra by, Hille sn, Gästrikland, d.1656 i Jönköping. Assessor i Göta hovrätt 1646-56. Gm.
45.     Christina Pedersdotter, f.162(8) i Stockholm, d.1698.

46.     Jakob Schnack - adlad Sneckenberg 1673-04-28, f.1625 i Nyköping, Södermanland, d.1697 i Stockholm. Räntmästare i räntekammaren 1673. G.1653 m.
47.     Carin Eriksdotter Danckwardt, d.1696.

52.     Simon Jakobsen, från Jylland, Danmark, d.1675 i Ystad. Borgmästare i Ystad 1674-75. Gm.
53.     Katrina Jakobsdatter, d.1676.

54.     Bernhard(-us) Oelreich, (anfader till adliga ätten von Oelreich nr. 1955) f.1626 i Itzehoe, Holstein, d.1686 i Bremen. Superintendent(=ärkebiskop) i Bremen och Verden 1673-86. G.1660 m.
55.     Maria Foss, f.1636 i Lund, Skåne, d.1688 i domkyrkoförs., Bremen.

56.     Adrian. Handlande i Västerås, Västmanland. Gm.
57.     Susanna Larsdotter Barck.

58.     Niklas Jonsson - adlad Cronacker 1677-07-20, f.1631, d.1699 på Fulltofta, Fulltofta sn, Skåne. Överkommissarie vid generalguvernementet i Skåne och krigskammarråd. Gm.
59.     Sara Maria Waxmouth, från Holstein, f.1635, d.1712.

60.     Johan Andersson, d.1676. Tullnär i Malmö, Skåne. Gm.
61.     Christina Standorph.

62.     Alexander Petre. E.o. rådman i Stockholm. Gm.
63.     Sara Andersdotter Casten.


Generation 6
64.     Herman Wolfradt, d.1622 i Stralsund. Borgare och vinhandlare i Stralsund. Gm.
65.     Dorotea Nechelin, d.1639 i Stralsund.

66.     Christoffer Heroldt. Jur.doktor och syndikus i Greifswald. Gm.
67.     Gertrud Buchow.

68.     Antoni Kewenbringk, d.1657 på Bratthall, Magra sn, Västergötland. Borgare i Stockholm. G.1608 m.
69.     Catharina Andersdotter.

80.     Lars. Rådman i Linköping, Östergötland.

82.     Peder Mattsson - adlad Stiernfelt 1629-01-28, f.1568 i Prästgården, V.Husby sn, Östergötland, d.1639 på Ry, S:t Lars sn, Östergötland. Assessor i Göta hovrätt 1634-39. G.1604 m.
83.     Anna Pedersdotter Skuthe, f.1580 i Linköping, Östergötland, d.1647 på Ry.

84.     Henry Forbes till Thainston i Aberdeenshire i Skottland, d.1605 i slaget vid Kirkholm i Livland (Est-/Lettland). Kapten vid skotska krigsfolket i svensk tjänst. Gm.
85.     Margret Forbes (av samma släkt!).

86.     Nils Larsson Chesnecopherus - adlad men ej introd. Barnen kallade sig Lillieram; f.1574 sannolikt i Ekeby sn, Närke, d.1622 troligen i Nyköping. Hovkansler(-råd?), jur.doktor. G.1600 m.
87.     Agneta Lonicera, från Hessen-Kassel, d.1613.

88.     Lars Persson. Hemmansägare i Sätra by och länsman i Hille - (köpte hemman 1627).

90.     Peder Andersson Grubb. Hovråd hos drottning Christina samt assessor i Svea hovrätt. Gm.
91.     Engel Kröger.

92.     Olof Pedersson Schnack, f. i staden Snackenburg i Flandern, d.1676 i Nyköping, Södermanland. Borgmästare i Nyköping. Gm.
93.     Birgitta Hemmingsdotter.

104.    Jakob Ebbesen. Rådman i Ystad, Skåne. Gm.
105.    Margarete Johansdatter Friis.

108.    Johann Oelreich, från Hamburg(?). Överdirektör för det Isländska kompaniet i Danmark. Gm.
109.    Ilsebe von Essen.

110.    Niels Foss, f.1588, d.1645 i Köpenhamn, Danmark. Kanik i Lund och Provinsialläkare i Skåne. Gm.
111.    Katrine Madsdatter.

116.    Jon Nilsson. Borgmästare i Ny-Lödöse, Västergötland. G. 1630 m.
117.    Anna Barbro Sahlefeldt - (vars bror adlades nr.959).

122.    Bastian Standorph. Tullnär i Västervik, Småland. Gm.
123.    Brita Anderdotter.Generation 7
128.    Herman Wolfradt. Borgmästare och vinhandlare i staden Deventer, Holland (flydde till tyskland 1567). Gm.
129.    Engel Besseling.

130.    Joakim Nechelin. Rådsherre i Stralsund. Gm.
131.    Anna Karok.

136.    Johan Kewenbringk, d.1615 på Bratthall, Magra sn, Västergötland. Förvaltare/Hauptman över Greve Axel Lewenhaupts gods i Sverige. G.1580 m.
137.    Anna Jonsdotter.

164.    Mattias Petri, f.1533, d.1611 i V.Husby sn. Kyrkoherde i V.Husby pastorat av Linköpings stift 1567. G.1565 m.
165.    Anna Danielsdotter.

166.    Peder Eriksson. Borgmästare i Linköping samt Häradsdomare i Valkebo härad. Gm.
167.    Carin Olofsdotter.

168.    Alexander Forbes till Thainston. Gm.
169.    Jonetha Leslie.

170.    William Forbes till Corse. Gm.
171.    Susanna Strauchan.

172.    Lars Klasson, från Strängnäs, Södermanland, f.154(0), d.(jordfäst) 1606 i Kumla. Kyrkoherde i Kumla, Närke och prost i Västernärkeärke 1578. Gm.
173.    Ingegärd Svensdotter.

174.    Teophilus Heidericus Lonicerus. Professor i fysik, sedemera hovråd i Hessen.

176.    Per Jönsson. Bonde i Sätra, nämndeman 1591. Gm.
177.    "En dotter" till...

220.    Christian Nielsen Foss, f.1553, d.1625. Kanik i Århus, Danmark. Gm.
221.    Maren Pedersdatter, f.1571, d.1588.

234.    Henrik Sahlefeldt, (anfader till adliga ätten Sahlefeldt nr. 959), härstammande från Sachsen. Överstelöjtnant i romersk kejserlig tjänst, inkom 1633 till Sverige. Gm.
235.    Elisabet Segolsdotter (Wallman), d.1657 i Vänersborg, Västergötland.

246.    Anders Jöransson.Generation 8
272.    Gerhard Kewenbringk von Rhene. Av en urgammal adlig släkt i Westfalen, kallad Keffenbrinck. Gm.
273.    Anna Reyerhan.

328.    Per Mattsson Upplänning. Borgare och "hövidsman" i Söderköping, Östergötland. Gm.
329.    Christina Eriksdotter (Puke).

330.    Daniel Jonsson (Grubbe). Borgmästare i Norrköping, Östergötland.

336.    Henry Forbes till Thainston. Gm.
337.    Maria (Mary?) Bisset.

338.    Jakob (James?) Leslie. Baron av Wardes. Gm.
339.    Jonetha Crigthoun (Chricton?).

346.    Sven. Gm.
347.    Kristina Olofsdotter. Syster t. Andreas Olai (diplomat hos kung Gustav Eriksson) och doktor Benedictus Olai (läkare hos de tidiga vasa-kungarna).

352.    Jöns Ersson. Satt 1547-75 på hemman i Sätra by i Hille sn vid Gävle.

354.    Jöns Andersson. Bodde i Sätra.

442.    Peder Thøgersen OSÄKER ANA!, f.1532 i Viborg, Danmark, d.1595 i Viborg. Biskop i Viborg. Gm.
443.    Margarete Jensdatter OSÄKER ANA!, d.1602 i Viborg.

470.    Segol Svensson. Borgmästare i Brätte - (stad som upphörde år 1642 till förmån för nyanlagda staden Vänersborg).

492.    Jöran Persson Salamontanus- adlad Tegel nr.140 omkr 1563, f.153(0), d.(avrättad)1568-09-22. Sekreterare och prokurator i kung Erik XIV:s hovstat 1560, samt häradshövding i Trögds härad 1565. G.1561 m.
493.    Anna Andersdotter, d.1598.Generation 9
658.    Erik Pedersson Puke.

672.    Alexander Forbes till Thainton. Gm.
673.    Elisabeth Chalmer av Balnakeil (?).

674.    Bisset. Baron av Lissindrum. Gm.
675.    Jonetha Forbes av Tollie.

884.    Thøger Jensen, d.1538. Kyrkoherde i Viborg. Gm.
885.    Anne Pedersdatter.

886.    Jens Hansen, d.1588. Kanik i Viborg. Gm.
887.    Maren Knudsdatter.

984.    Per Jöransson. Präst i Sala, Västmanland. Hade flera barn med sin hushållerska...;
985.    Anna Jonsdotter, d.1568.Generation 10
1344.   William Forbes till Thainston. Gm.
1345.   Helena Gordon.Generation 11
2688.   Henry Forbes till Thainston. Gm.
2689.   Catherine Degottena, arvinge till Thainston.

2690.   Lord Achindor (Achindarroch?)GordonGeneration 12
5376.   John Forbes till Tolqhoun. Riddare. Gm.
5377.   Margret Preston, arvinge till Tolqhoun.

5380.   Gordon. Greve av Huntly.Generation 13
10752.  John Forbes. Commarchus av Forbes. Gm.
10753.  Margret Kennedy.Generation 14
21506.  Kennedy. Greve av Cassel.Sidan uppdaterad 000817

Uppgifterna är hämtade ur förekommande herdaminnen
och Elgenstiernas "Svenska Ättartavlor".